זכוכית חציצה במטבח

זכוכית חוצצת בין משטח עבודה על גבי אי לבין סולם בדירת סטודיו