מסגרת ממתכת צבועה בחללי הבית

פסי מתכת המשולבים בעיצוב הבית וכוללים בתוכם גרילים אינטגרלים ליחידות מיזוג אויר.