מעקה מדרגות מפליז מלא

מעקה הבנוי מפליז מלא אליו מחוברים, ללא ריתוכים, מוטות פליז הנראים כ"מיתרים".

אדריכלית: מורן גוזלי