מחיצות רצפה תקרה

מחיצות רצפה תקרה

המערכת כוללת קירות אקוסטיים ניידים וארונות ניידים מיובאים על ידינו באופן בלעדי מגרמניה.
המערכת להנעת הארונות תוכננה ויוצרה במפעל החברה ולבסוף הותקנה מעל תקרת הגבס באופן סמוי וללא מסילות ברצפה.
שתי המערכות מנוהלות ע" בקר ממוחשב ועצמאי שתוכנת ועוצב על פי דרישת הלקוח ושולט על כל האלמנטים הניידים.